Chào mừng bạn đến với trang miễn trừ trách nhiệm của B52 Center. Trang này sẽ trình bày và định rõ các quy định và điều kiện liên quan đến việc sử dụng cổng game B52 Center. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. Nội dung trang web: B52 Center cung cấp thông tin và nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin giải trí và giới thiệu dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin được hiển thị trên trang web.
  2. Sự đảm bảo về tính bảo mật: Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm nếu có sự vi phạm bảo mật hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba hoặc các sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  3. Thay đổi nội dung: Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xoá bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi nội dung trang web.
  4. Sự mất mát tài sản và rủi ro: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào, bao gồm mất mát tài sản, do việc sử dụng cổng game B52 Center hoặc do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  5. Tuân thủ quy định pháp luật: B52 Center tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Mọi hoạt động của bạn trên cổng game B52 Center phải tuân thủ các quy định pháp luật và không vi phạm các quyền của người khác.
  6. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật chính sách miễn trừ trách nhiệm này theo ý muốn của mình. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi này.